Goudsmederij Burger verzamelt persoonsgegevens en legt die vast, alleen als dat van belang is voor het uitvoeren van een aan ons verstrekte opdracht of voor het uitbrengen van een offerte. De gegevens worden uitsluitend vastgelegd met het doel een optimale dienstverlening te bieden.

WAT LEGGEN WIJ VAST?
Wij registreren van de opdrachtgever het volgende:
- naam, adres, woonplaats
- telefoonnummer, email-adres
- omschrijving van de opdracht, waaronder productspecificaties, prijs en levertijd.
- mail en/of telefoonberichten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht
- website cookies om uw ervaring te verbeteren op onze website; deze worden niet gebruikt voor reclame doeleinden of traceerbaarheid

HOE LEGGEN WIJ DAT VAST?
De opdracht wordt in eerste instantie op papier vastgelegd. De verstrekte gegevens worden in ons adresbestand vastgelegd. De op naam gestelde facturen worden schriftelijk en elektronisch vastgelegd.

WAT DOEN WIJ MET DE GEGEVENS?
De gegevens worden uitsluitend door de onderneming geraadpleegd om de opdrachtgever van dienst te kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voor de verzending per post worden de adresgegevens, telefoonnummer en email-adres doorgegeven aan de distributeur, PostNL of Mikropakket Nederland BV. De factuurgegevens worden aan ABAB accountants te Goes beschikbaar gesteld ten behoeve van het opmaken van de jaarstukken. Indien en voor zover aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan worden gegevens aan bevoegde instanties beschikbaar gesteld.

GEGEVENS WIJZIGEN:
U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal Goudsmederij Burger u uit haar bestand halen.

CONTACT:
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld op de website.

WIJZIGEN VAN DIT PRIVACYBELEID:
Goudsmederij Burger houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.